Toimintamme

Paloturvallisuussuunnittelu toimii hyvin vain yhteistyössä muun suunnittelun ja viranomaisten kanssa

Tämän päivän paloteknisen suunnittelun avulla kohteeseen määritellään kustannustehokkain palotekninen ratkaisu. Samalla varmistetaan rakennuksen hyvä toimivuus, turvallisuus, kauneus ja käyttäjäystävällisyys.

Viranomaisille laaditaan yksilöity ja perusteltu ehdotus rakennuttajalle edullisimman vaihtoehdon mukaan. Työssä hyödynnetään rakentamismääräyskokoelman luokkien ja lukuarvojen mukaan tehtävää suunnittelua tai toiminnallista palomitoitusta eli tulipalon matemaattista mallintamista, jolloin rakennuksen eri osien palorasitus lasketaan todellisen palonkehityksen perusteella (E1 Rakennusten Paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2002, kohdat 1.3.2 ja 6.3.1). Suunnittelu voi tapahtua myös näiden kahden menetelmän yhdistelmänä.

Hyvin tehty paloturvallisuussuunnittelu tuo monia etuja asiakkaalle


Vaikka palotekniikka on vain pieni osa rakentamista, se tuottaa oikein hyödynnettynä merkittävää lisäarvoa projektille vaikuttamalla myönteisesti kaikkiin muihin suunnitteluratkaisuihin.

Merkittäviä etuja ovat muun muassa:

  1. säästöt rakennuskustannuksissa
  2. arkkitehtuurin vapaus
  3. rakennuksen käytön helppous
  4. suuremmat palo-osastokoot
  5. pidemmät poistumismatkat
  6. kevyemmät rakenteet
  7. kustannustehokkaat palolaitteistot
  8. parempi turvallisuuden taso
  9. tietoa koko suunnitteluryhmälle
  10. säästöt ylläpitokustannuksissa

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää »