Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu

Rakennusten paloturvallisuusmääräysten mukaan toiminnallinen eli oletettuun palonkehitykseen perustuva paloturvallisuussuunnittelu on ollut vaihtoehtoinen suunnittelumenetelmä jo vuodesta 1997.

Mitä on toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu?

Suunnittelua, joka perustuu kohteen mallintamiseen ja todennäköisiin palotapahtumiin.

Suunnittelua, jolla saamme tarkan tiedon siitä, mitä tulipalossa tapahtuu ja miten ihmiset poistuvat.

Työkalu, jolla optimoidaan paloturvallisuuden taso etenkin suurissa ja monimutkaisissa tiloissa.

Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu

Toiminnallisessa paloturvallisuussuunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen yksilölliset ominaisuudet, kuten tilojen korkeus ja geometria sekä aktiiviset ja passiiviset palontorjuntamenetelmät. Lopputuloksena saadaan kohteeseen paras ja kustannustehokkain saatavilla oleva turvallisuustaso ja siten merkittävät säästöt rakennuskustannuksissa.

Toiminnallisessa suunnittelussa käytettävillä palonsimulointiohjelmilla kuvataan tulipaloja, niissä tapahtuvia ilmiöitä, paloturvallisuuslaitteiden toimintaa ja palojen aiheuttamien vaaratekijöitä.

Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu on ollut Suomessa mahdollista vuodesta 1997 alkaen, jolloin palomääräykset tekivät laskennallisen mitoituksen tasavertaiseksi mitoitusmenetelmäksi perinteisen taulukkomitoituksen kanssa. Markku Kauriala Oy on ollut tuomassa menetelmää Suomeen ja oli ensimmäisiä yrityksiä, jotka ovat menetelmää hyödyntäneet.

Suomen ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen paloturvallisuudesta 848/2017 3 § mukaan:”Paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät myös, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen on todennettava tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. Oletettuun palonkehitykseen perustuvassa suunnittelussa on käytettävä menetelmiä, joiden kelpoisuus on osoitettu. Suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulokset on esitettävä rakennuslupamenettelyn yhteydessä.”

Toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun hyödyt asiakkaalle

Toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun sisältö

Toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun tärkein elementti on kvantitatiivinen riskianalyysi ja sitä täydentävät palo-, lämpötila-, savunpoisto- ja poistumisaikasimuloinnit. Kunkin kohteen paloturvallisuussuunnittelu tehdään yksilöllisesti käyttäen yhtä tai useampaa alla olevan listan kohtaa: