Riskianalyysi

Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset paloriskianalyysit.

Monte Carlo -tekniikan avulla voidaan ottaa huomioon eri tekijöiden todennäköisyyksien riippuvuudet toisistaan (esimerkiksi palokuorman vaikutus palokunnan toimintaan).

Riskianalyysiä käytetään apuvälineenä

  • palokunnan paikalle ehtimisen arvioinnissa
  • aktiivisten palontorjuntalaitteiden toimintatodennäköisyyden määrittämisessä
  • palon esiintymistaajuuden laskemisessa
  • mitoituspalon määrittämisessä
  • suunnitelman hyväksymiskriteerien määrittämisessä
  • henkilöturvallisuuden tarkastelussa
  • vahingon odotusarvon laskennassa

Paloriskit ja niiden hallintasuunnitelmat

Paloriskit ovat merkittävä osa kiinteistön riskien hallintaa. Teemme kartoitukset ja havaitsemme riskit, ja teemme ehdotuksen riskien poistamiseksi ja hallitsemiseksi.

Tarkasteltavia kohtia ovat muun muassa: pelastussuunnittelu, passiivinen ja aktiivinen palosuojaus, vaaraa aiheuttavat laitteet, tulityöt, päivittäiset toimet sekä ulkopuoliset uhat.

«Takaisin

Ota yhteyttä ja kysy lisää »