Toiminnallinen palotekninen suunnittelu

Toiminnallinen palotekninen suunnittelu on ollut Suomessa mahdollista vuodesta 1997 alkaen.