Perinteinen paloturvallisuussuunnittelu

Perinteinen paloturvallisuussuunnittelu pitää sisällään kotimaisten ja ulkomaisten määräysten sekä palolakien tulkinnat asiakkaan edun mukaisesti.

Paloturvallisuussuunnittelulla

voidaan vaikuttaa rakennuksen kaikkeen muuhun suunnitteluun:

arkkitehtuuriin

rakennustapaan

rakenteisiin

palo-osastoihin

poistumisteihin

savunpoistoon

rakennuksen käytettävyyteen

Paloturvallisuussuunnittelu

Perinteinen paloturvallisuussuunnittelu pitää sisällään kotimaisten ja ulkomaisten määräysten sekä palolakien tulkinnat asiakkaan edun mukaisesti.

Paloturvallisuussuunnitelma tarvitaan isommissa kohteissa lähes poikkeuksetta rakennuslupahakemuksen liitteenä, ja me toimitamme sekä suunnitelman että tarvittavat liitteet. Paloturvallisuussuunnitelma toimii myös suunnittelun lähtöaineistona muille suunnittelijoille.

Oikein toteutettuna paloturvallisuussuunnittelulla saavutetaan turvallisuuden lisäksi säästöjä rakennuskustannuksissa sekä edullisemmat huolto- ja ylläpitokustannukset. Parhaat hyödyt saadaan, kun paloturvallisuussuunnittelu integroidaan heti muuhun rakennussuunnitteluun.

Kohteen yksilöllinen paloturvallisuussuunnittelu toteutetaan yhtä tai useampaa alla olevan listan kohtaa noudattaen. Lopputuloksena on rakennuslupaan liitettävä paloturvallisuussuunnitelma liitteineen.