Perinteinen palotekninen suunnittelu

Perinteinen palotekninen suunnittelu pitää sisällään kotimaisten ja ulkomaisten määräysten sekä palolakien tulkinnat asiakkaan edun mukaisesti.