Laitteistosuunnittelu

Teemme kaikkien paloteknisten laitteistojen hanke- ja detaljisuunnittelua parhaita saatavissa olevia ohjelmistoja hyödyntäen.

Laitteistosuunnittelu

Suunnittelemme

sprinklerilaitteistot

savunpoistolaitteistot

paloilmoitinjärjestelmät

alkusammutuskaluston

palokatkot

Sprinkleri

Sprinklerisuunnittelumme perustuu korkeaan tekniseen osaamiseen, nykyaikaisten tietoteknisten suunnittelutyökalujen käyttöön sekä asiakkaidemme liiketoiminnan ja tarpeiden ymmärtämiseen.

Suunnittelupalvelumme kattavat niin suurien uudis-, laajennus- ja korjausrakennuskohteiden sprinklerisuunnittelun kuin pienten muutossuunnitelmienkin tekemisen.

Paloilmoitin

Savunpoisto

Savu voidaan poistaa joko koneellisesti tai painovoimaisesti kohteen ominaisuuksien mukaan. Savunpoistojärjestelmä voi olla joko automaattinen, manuaalinen tai näiden yhdistelmä.

Alkusammutuskalusto

Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden henkilön käytettävissä olevia, alkupalojen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita, kuten pikapaloposteja ja käsisammuttimia. Laitteiden tulee olla kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä helposti saatavissa.
Laadimme alkusammutuskalustosuunnitelmat joko paloturvallisuussuunnitelman yhteydessä tai erillisenä suunnitelmana.

Sisaryrityksemme

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy on paloteknisten laitteistojen huolto- ja asennusliike.

palontorjuntaväline.fi