Palvelut

Palotekninen suunnittelu ja riskienhallinta

Sitoudumme asiakkaamme toiveisiin ja tavoitteisiin toteuttamalla korkeatasoista konsultointia, suunnittelua sekä valvontaa. Pyrimme saamaan aikaan kustannustehokkaita ratkaisuja ja tekemään työmme ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja nopeasti. Huomioimme myös rakennuksen tulevaisuuden elinkaaren palotekniset tarpeet.

Toiminnallinen palotekninen suunnittelu »

Toiminnallinen palotekninen suunnittelu on tämän päivän suunnittelua, jolla otetaan huomioon rakennusten yksilölliset ominaisuudet.

Perinteinen palotekninen suunnittelu »

Uuden kohteen palotekninen suunnittelu asiakkaan edut huomioiden. Vanhojen kohteiden suunnitelmapäivitykset. Palotekniset lausunnot, viranomaisneuvottelut ja muut paloteknisen suunnittelun palvelut.

Laitteistosuunnittelu »

Kaikkien paloteknisten laitteistojen hanke- ja detaljisuunnittelu parhaita saatavissa olevia ohjelmistoja hyödyntäen.

Lue lisää ja ota yhteyttä »