Tietosuojaseloste

24.05.2018

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaan.

Rekisterinpitäjä
Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
Y-tunnus: 0869061-6
Radiomiehenkatu 3B, 20230 Turku
075 326 5600
Tietosuojavastaava: Marianna Kauriala

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste
Henkilötietoja ei kerätä erikseen vaan ainoastaan projekteihin liittyvät asiakas- ja henkilötiedot sekä työntekijätiedot tallennetaan järjestelmäämme.
Kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tulevat yhteydenotot ja niiden yhteystiedot näkyvät kotisivujen rekisterissä, ja meille tulevissa sähköpostiviesteissä. Yhteydenottoviestin lähettämiseen kysymme lomakkeella nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Yhteydenottolomakkeen kautta tulevia tietoja ei kerätä erikseen eikä käytetä markkinointiin.
Henkilötietoja käytetään projektien ja asiakkaiden yhteydenpitoon, laskutukseen ja jälkimarkkinointiin. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Käsiteltävät henkilötiedot
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys ja yrityksen yhteystiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten ja salasanojen avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään aktiivisena järjestelmässämme, mikäli hän edustaa asiakasyritystämme, ja yrityksen kanssa on toimintaa. Lisäksi henkilötietoja säilytetään lakisääteisen ajan, ja sen mitä kirjanpitolaki asiasta määrittelee.

Rekisteröidyn oikeudet
GDPR:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Kaurialan rekistereihin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Kaurialan toimistolle. Mikäli henkilön rekisteritiedoissa on epätarkkuuksia, virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, on rekisteröidyllä oikeus korjauttaa tiedot. Muutos- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen Radiomiehenkatu 3B, 20230 Turku.
Kaurialan toimisto ei kerää erillistä henkilörekisteriä eikä lähetä joukkokirjeitä. Mikäli niin joskus tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, on rekisteröidyllä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista tai jos rekisteröity tarvitsee rekisterissä pysymistä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse osoitteeseen Radiomiehenkatu 3B, 20230 Turku.