Tieteellinen artikkeli palosuojamaalatuista teräsristikoista

02.01.2017

Timo Jokinen / Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy on julkaissut vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin Optimization of tubular trusses using intumescent coating in fire yhdessä Tampereen Teknillisen Yliopiston kanssa Rakenteiden Mekaniikka lehdessä (Vol. 49, 2016, Nro 4). Artikkeli käsittelee palosuojamaalattujen teräsputkirakenteisten kattoristikkojen kokonaisvaltaista optimointia tulipalossa, sekä palosuojamaalien mitoitusmenettelyn muutoksen (kansalliset TRY:n varmennetut käyttöselosteet -> eurooppalaiset ETA hyväksynnät) vaikutusta ristikon kustannuksiin.

Tutkimuksen tuloksista nähdään, että palosuojamaalin mitoitusmenettelyn muutos voi kasvattaa ristikon kokonaiskustannuksia jopa 30 % vanhaan menettelyyn verrattuna (R60 tapaus). Nähdään myös, että osa nousseista kustannuksista saataisiin takaisin tarkemmalla palotilanteen huomioon ottavalla optimoinnilla.

Tutkimuksessa käsitellään vain standardipalolle altistuneita ristikoita, mutta on helppo vetää johtopäätös, että kasvaneet palosuojamaalauskustannukset tekevät toiminnallisesta mitoituksesta entistäkin kannattavampaa, jolla usein päästään suojaustarpeesta jopa kokonaan eroon.

Aiheesta on pidetty esitys Lappeenrannassa 24.-25.8.2016 järjestetyillä Teräsrakentamisen T&K -päivillä.

Artikkeli on vapaasti luettavissa osoitteesta: http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/2016/nro4/RakMek_49_4_2016_1.pdf