Suomen korkeimmalle puukerrostalolle rakennuslupa

28.06.2017

Poikkeuksellisen vaativaksi hankkeeksi arvioitu 14-kerroksinen puukerrostalo on saanut rakennusluvan Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Olemme tehneet kohteen paloturvallisuussuunnittelun. Toiminnallisella paloturvallisuussuunnittelulla on määritetty kantavien rakenteiden vaatimukset. Simulointitulosten perusteella kohteessa voisi jättää palosuojaamatonta puupintaa näkyviin. Kohteeseen tehtiin myös poistumisaikasimuloinnit sekä savunpoisto- ja sprinklerisuunnittelu.

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/146555-suomen-korkeimmalle-puukerrostalolle-rakennuslupa

Joensuun Elli