Rakennusten sprinklerilaitteistojen luotettavuus

15.05.2018

Mikko Nieminen on tehnyt diplomityön Rakennusten sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta. Tutkimus tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston palotekniikan tutkimusryhmässä. Tutkimuksen ohjausryhmässä olivat mukana Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy, Puutuoteteollisuus ry, Promist Oy, Ramboll Finland Oy sekä Teräsrakenneyhdistys. Diplomityössä esiteltiin sprinklerilaitteiston luotettavuuden arvioinnin menetelmiä ja tarkasteltiin sprinklerilaitteistojen luotettavuutta systeemipohjaisella sekä komponenttipohjaisella menetelmällä.

Työn systeemipohjainen tutkimus toteutettiin tutkimalla PRONTO-tietokannan avulla sprinklerilaitteistojen luotettavuutta Suomessa vuosina 1996-2016 sattuneissa tulipaloissa. Sprinklerilaitteistojen luotettavuudeksi arvioitiin 98,1 %. Komponenttipohjaisessa tutkimuksessa määritettiin kirjallisuudesta komponenttien vikaantumistodennäköisyydet ja muodostettiin vikapuumalli sprinklerilaitteistojen tyypillisistä komponenteista. Tällä menetelmällä sprinklerilaitteiston luotettavuudeksi arvioitiin 99,0 % - 99,7 %. Lopuksi komponenttipohjaista tutkimusta sovellettiin puukerrostalo- ja kauppakeskuskohteisiin. Kohteiden vikapuumallit muodostettiin sprinklerilaitteistojen kytkentäkaavioiden pohjalta. Puukerrostalon laitteiston luotettavuudeksi saatiin 99,1 – 99,7 % ja kauppakeskuksen laitteistolle 98,0 – 99,3 %. Saatujen sprinklerilaitteiston luotettavuuden arvojen avulla osoitettiin, millainen merkitys sprinklerilaitteiston luotettavuudella on rakenteiden suunnitteluratkaisuihin.

Aiheesta pidettiin esitys Paloseminaarissa 6.2.2018 ja sitä esitellään SPRITY-koulutuspäivillä 20.4.2018.

Diplomityö on ladattavissa osoitteesta: https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/25673/nieminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y