We are a pioneer in bringing fire safety design into the design of buildings.
We are a fire expert in wood and steel construction.
We invest in the company's IT level and competence.

Engineering office Markku Kauriala Oy specialises in fire safety design and technical research, consulting, training and expert services.

No project is too small or too big, and the customer always comes first. Our aim is to offer our customers cost-efficient and safe solutions.

Our specialities

Traditional
Traditional fire safety design
means fire safety design according to Finnish and foreign regulations and laws with our customer’s benefit in mind.
Performance-Based
Performance-based fire safety design
Benefits of performance-based fire safety design include savings, better usability of the premises, architectural freedom and cheaper maintenance costs of fire equipment.
Fire tehcnical installations
Fire safety equipment design
We use the best available software for the project and detail design of all fire safety equipment.
previous arrow
next arrow
Traditional
Performance-Based
Fire tehcnical installations
previous arrow
next arrow

Posts not found

Our branches

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy specialises in the maintenance and installation of fire safety equipment.

palontorjuntaväline.fi

Olympiastadion

Kuva: Työyhteenliittymä K2S ja NRT. Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu, palo-, rakenne-, savunpoisto- ja poistumisaikasimuloinnit. Kohteen oletettuun palonkehitykseen perustuvaa suunnittelua on esitelty kansainvälisessä ASFE-konferenssissa 2015.

KYS uusi sydän – Referenssi

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuva: Suunnittelu/visualisointi Kontukoski Arkkitehdit Oy ja Raami Arkkitehdit Oy. Allianssimallilla toteutettava uuden pääsairaalan “Uusi Sydän” laajennus- ja peruskorjaushanke. Laajennus alkanut 2018, hanke toteutetaan 4 vaiheessa. Myös Peko- ja Sädesairaaloihin tehty paloturvallisuussuunnittelu.

TTK Kampus, Turku

Turun AMK:n kampusrakennus Kupittaalla. Kohteen paloturvallisuussuunnittelu, oletettuun palonkehitykseen perustuen suunniteltu savunpoisto ja ihmisten poistuminen.

Oodi, Helsinki

Kuva: ALA ARCHITECTS. Helsingin kaupunginkirjasto/kohtaamispaikka on 3-kerroksinen teräs- ja puurakenteinen kokoontumisrakennus. Oletettuun palonkehitykseen perustuen on suunniteltu kohteen kantavat rakenteet, palo-osastokoko, savunpoisto ja poistumisturvallisuus.

Harppuunan Puosu – Referenssi

Harppuunan Puosu

Kuva: Marianna Kauriala. Harppuunakorttelin ensimmäinen valmistunut asuintalo. Umpinainen asuinkortteli, jonka sisällä ei mitään autoliikennettä. Poistuminen tapahtuu talokohtaisten portaiden lisäksi talojen välistä yhteistä porrasta käyttäen. kansainvälisessä ASFE-konferenssissa 2017.

Pentinkulma Arcadia – Referenssi

Arcadia Arkkitehtitoimisto

Suomen korkein, 14 kerroksinen puukerrostalo on suunniteltu oletettuun palonkehitykseen perustuen. Valmistuessaan se on Suomen ja Pohjoismaiden korkein talo, jonka runko on täysin puurakenteinen. Kohteen suunnittelua on esitelty kansainvälisessä ASFE-konferenssissa 2017.

Olympic stadium

Image: Joint venture K2S and NRT. Performance-based fire safety design; fire, structure, smoke ventilation and evacuation time simulations. The applied design was based on expected fire development and presented in the international ASFE conference in 2015.

KYS uusi sydän

Kuopio University Hospital, KUH

Image: Design/visualisation Kontukoski Arkkitehdit Oy and Raami Arkkitehdit Oy. Extension and renovation project of the new main hospital “Uusi Sydän” (“New Heart”) by applying the alliance contracting model. Extension works started in 2018 and will be finished in 4 phases. Fire safety plans were also designed for the Peko and Säde hospitals.

TUAS Campus, Turku

The campus building of Turku University of Applied Sciences in Kupittaa. Fire safety design, evacuation plan and smoke ventilation based on expected fire development.

Oodi library, Helsinki

Image: ALA ARCHITECTS. Oodi, the new public library and meeting place in Helsinki, is a three-storey conference building made from steel and wood. Its load-bearing structures, fire compartments, smoke ventilation and evacuation safety have been designed based on expected fire development.

Harppuunan Puosu

Harppuunan Puosu building, Turku

Image: Marianna Kauriala. The first block of flats in the Harppuunakortteli area. Enclosed housing block without any car traffic. Every building features its own fire escape in addition to one shared by the two buildings.

Pentinkulma Arcadia – Reference

Arcadia Architecture

Image: Arcadia Arkkitehtitoimisto. The 14-storey building is the tallest wooden block of flats in Finland and it has been designed based on expected fire development. Once completed, it will be the tallest high-rise with a fully wooden frame in Finland and other Nordic countries. Its design was presented in the international ASFE conference in 2017.