Rakennusten sprinklerilaitteistojen luotettavuus

Etusivu » Ajankohtaista » Rakennusten sprinklerilaitteistojen luotettavuus

Mikko Nieminen on tehnyt diplomityön Rakennusten sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta. Tutkimus tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston palotekniikan tutkimusryhmässä. Tutkimuksen ohjausryhmässä olivat mukana Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy, Puutuoteteollisuus ry, Promist Oy, Ramboll Finland Oy sekä Teräsrakenneyhdistys. Diplomityössä esiteltiin sprinklerilaitteiston luotettavuuden arvioinnin menetelmiä ja tarkasteltiin sprinklerilaitteistojen luotettavuutta systeemipohjaisella sekä komponenttipohjaisella menetelmällä.

Työn systeemipohjainen tutkimus toteutettiin tutkimalla PRONTO-tietokannan avulla sprinklerilaitteistojen luotettavuutta Suomessa vuosina 1996-2016 sattuneissa tulipaloissa. Sprinklerilaitteistojen luotettavuudeksi arvioitiin 98,1 %. Komponenttipohjaisessa tutkimuksessa määritettiin kirjallisuudesta komponenttien vikaantumistodennäköisyydet ja muodostettiin vikapuumalli sprinklerilaitteistojen tyypillisistä komponenteista. Tällä menetelmällä sprinklerilaitteiston luotettavuudeksi arvioitiin 99,0 % – 99,7 %. Lopuksi komponenttipohjaista tutkimusta sovellettiin puukerrostalo- ja kauppakeskuskohteisiin. Kohteiden vikapuumallit muodostettiin sprinklerilaitteistojen kytkentäkaavioiden pohjalta. Puukerrostalon laitteiston luotettavuudeksi saatiin 99,1 – 99,7 % ja kauppakeskuksen laitteistolle 98,0 – 99,3 %. Saatujen sprinklerilaitteiston luotettavuuden arvojen avulla osoitettiin, millainen merkitys sprinklerilaitteiston luotettavuudella on rakenteiden suunnitteluratkaisuihin.

Aiheesta pidettiin esitys Paloseminaarissa 6.2.2018 ja sitä esitellään SPRITY-koulutuspäivillä 20.4.2018.

Diplomityö on ladattavissa osoitteesta: https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/25673/nieminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Boris Stock Award Kauriala 2021

Boris Stock Award 2021 palkinto Timo Jokiselle

Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n työntekijä Timo Jokinen valittiin Boris Stock Award 2021 palkinnon saajaksi. Boris Stock -palkinto on FDS-palosimulointiohjelmiston kehittäjien jakama ja se annetaan

TRY TK 2021 01 kuva Timo Koivisto

Teräsmiehet Oulussa

Rakenneasiantuntijamme Timo Jokinen, Risto Ranua ja Mikko Salminen osallistuivat Teräsrakenneyhdistyksen ja Oulun yliopiston järjestämille Teräsrakentamisen T&K-Päiville Oulussa 26. – 27.8.2021. Risto piti esityksen teräspoikkileikkauksen lämpenemisen

Allianssityön asiantuntija

Yrityksestämme löytyy asiantuntemusta ja kokemusta hyvästä allianssityöskentelystä. Olemme mukana Bothnia High 5 -projektiallianssissa rakentamassa uudisrakennusta Vaasan keskussairaalalle. Uusi H-rakennus yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon maakunnallisia

Kauriala joulukortti 2020

Hyvää joulua

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta! Merry Christmas and a Safe new year!

DSC 0093

Kaurialan toimisto 30 vuotta

Vietimme yrityksemme 30-vuotisjuhlia 9.10.2020 covid-19:n vuoksi perhepiirissä toimistoissamme Turussa, Espoossa ja Tampereella. Yrityksemme on perustettu vuonna 1990 ja olemme Suomen ensimmäinen ja siten vanhin paloinsinööritoimisto.